Com Ho Faig

Com Ho Faig
fins al 19/02/2020

Paisatge abstracte a
partir de línies verticals,
amb un potent missatge
minimalista.