El vell fotograf de l'Escala

El vell fotograf de l'Escala
DESEMBRE 2020