Les llagrimes, han fet un oceà...

Les llagrimes, han fet un oceà...
GENER 2021