LA torre i EL sol

Unió de la torre olímplica i el sol.
NOVEMBRE 2019